Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Lídr v oblasti technologií pro osazování a inspekci DPS

Zpracování osobních údajů

Společnost NETA SMT s.r.o., IČO: 04636643, se sídlem Holzova 71a, 628 00 Brno, bude po odeslaní kontaktního formuláře zpracovávat Vaše osobní údaje (jméno a příjmení, telefonní číslo, případně i emailová adresa a obsah vzájemné komunikace) za účelem a po dobu Vašeho zkontaktování a odpovědi na Vaši zprávu. Vámi vyplněný kontaktní formulář bude odeslán na personální oddělení. NETA SMT s.r.o. se zavazuje takto získaná data nepředat třetí straně a data nebudou použita k jiným než uvedeným účelům.


Koncept přístupu k osobním údajům v NETA SMT
 • zákonnost, korektnost a transparentnost ve vztahu k osobním údajům (dále „Data“) různých subjektů údajů („Osob“)
 • úcta a respekt k Datům
 • minimalizace Dat, zpracováváme je jen k nezbytným účelům, v nezbytném rozsahu a jen po nezbytně potřebnou dobu
 • profesionalita a odpovědnost vůči Osobám a Datům a garance rovného přístupu a rovného zacházení
 • prevence v oblasti ochrany Dat před odcizením, zneužití, zničením nebo poškozením nebo jiným negativním použitím Dat, neboť lepší a levnější je problémům předcházet než řešit již vzniklé problémy
 • integrita a důvěrnost Dat a s tím související aplikace adekvátních technických a organizačních opatření patří mezi naše jasné priority.
 • vzdělávání je nástroj k vytváření správného povědomí a odpovídající péče o Data, a to nejen u našich vlastních zaměstnanců
 • jako správce prověřujeme a soustavně dbáme o dodržování práv a zásad podle GDPR, a to také u našich prověřených zpracovatelů v zájmu ochrany Dat
 • souhlas ke zpracování žádáme tehdy, pokud neexistuje jiný zákonný důvod (např. plnění ze smlouvy nebo ze zákonného důvodu)
 • sledujeme trendy a technologický vývoj v oblasti zapracování a ochrany osobních údajů a implementujeme nové koncepce a řešení v zájmu řešení sledujících nejen „update“, ale i „upgrade“
 • provádíme pravidelný audit na úseku Dat
 • aktivní součinnost s orgánem dozoru (Úřad pro ochranu osobních údajů) a monitoring jeho doporučení a stanovisek.
 • včasnost a respekt k oprávněným zájmům druhých, včetně práva být zapomenut

Naše zásady zpracování osobních údajů – kodexy
 • Zpracovávání údajů korektně, zákonným způsobem a transparentním způsobem („zákonnost, korektnost a transparentnost“)
 • Minimalizace údajů
 • Přesnost
 • Omezení uložení na dobu nezbytně nutnou
 • Zabezpečení osobních údajů s použitím vhodných technických nebo organizačních opatření za účelem ochrany před ztrátou, zničením nebo poškozením („integrita a důvěrnost“)

Máme jasně určena pravidla, které dodržujeme při jednorázových i souborných předáních osobních údajů. Jedná se zejména o oblasti:
 • struktura a kontaktní údaje skupiny podniků
 • předání údajů nebo souboru předání
 • vymezení právně závazné povahy interně a externě
 • použití obecných zásad pro ochranu údajů
 • práva subjektů údajů
 • odpovědnost správce/odpovědnost zpracovatele
 • poskytování informací o závazných podnikových pravidlech
 • pověřenec pro ochranu osobních údajů nebo jiná kontaktní osoba a jejich úkoly
 • postup pro vyřizování stížností
 • postupy při podávání zpráv a změny pravidel
 • spolupráce s dozorovým úřadem
 • odborná příprava pracovníků pracujících s osobními údaji